Leren met
baanperspectief
Toekomst voor
digitaal talent
Lees meer...

Participatie door werkend leren

Jongeren met een beperking op weg naar werk

Als particpatiecoach of -consulent bij een gemeente, arbeidsdeskundige of coach bij UWV, onderwijsconsulent of (woon)begeleider voor mensen met een beperking komt u ze tegen:
Jongeren uit het VSO, jongeren zonder afgeronde opleiding, jongeren die vastlopen in het middelbaar beroepsonderwijs. Mensen met een diagnose autisme, psychische kwetsbaarheid, mensen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn. Het regulier (beroeps)onderwijs sluit lang niet altijd aan bij jongeren met een beperking. Ondanks passend onderwijs. Ondanks dat ze wel een goed stel hersens hebben... En ongeschoold werk past vaak ook niet.
Hoe krijg je ze aan het werk op hun eigen niveau?

Bij Eye4Web stimuleren we jongeren met een beperking om hun eigen talenten te ontdekken, deze verder te ontwikkelen en ze in de beroepspraktijk te gebruiken. Leerwerkbedrijf Eye4Web in Utrecht doet dat op het gebied van digitaal talent, door werkend leren. Al werkend leren onze deelnemers professionele skills in ICT en Media.

CONTACT

  

foto

Bewezen succesvol

Onze slagingspercentages bewijzen dat onze aanpak werkt: Meer dan 60% van onze deelnemers vindt een betaalde baan.

In werkend leren bij Eye4Web leren onze deelnemers precies die vaardigheden die aansluiten bij hun niveau. Niet uit een boekje met abstracte kaders maar rechtstreeks in de praktijk. Bovendien leren zij in de praktijk professionele vaardigheden als teamwork, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid, organisatie van het werk en projectmatig werken (SCRUM).

ONZE VISIE OP PARTICIPATIE:

Work first - Zelfregie - Samen groeien - Oplossingsgericht

Onze visie op participatie berust op vier uitgangspunten:

1. Work first: De praktijk staat voorop. Al werkend leren onze deelnemers wat verantwoordelijkheid is. Ze leren vakvaardigheden en professionele vaardigheden als teamwork, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid, organisatie van het werk en projectmatig werken. Waar nodig en passend zetten we scholing in.

2. Zelfregie: De deelnemer neemt haar / zijn toekomst in eigen hand, op basis van de eigen wensen en mogelijkheden. Onze coaching is empowerend: we stimuleren vertrouwen in eigen competenties, een positief zelfbeeld en spreken aan op eigen verantwoordelijkheid.

3. Samen groeien: Mensen groeien in relatie. We werken samen. Deelnemer, praktijkopleider en coach. Maar ook als deelnemers onderling. We accepteren dat ieder anders is. Dat we het met elkaar te doen hebben en dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar.

4. Oplossingsgericht coachen: We coachen oplossingsgericht. We blijven niet te lang stil staan bij problemen, maar kijken samen met de deelnemer vooruit: Wat wil je bereiken? Wat is jouw manier om dat te doen? Wie spelen een rol in jouw beslissingen en hoe ga jij daar mee om?

  

  

Nog meer mogelijkheden bij REA College

Naast de leerwerktrajecten bij Eye4Web in Utrecht biedt REA College nog veel meer mogelijkheden om talenten van jongeren met een beperking te ontdekken, te ontwikkelen en door passend onderwijs toe te werken naar betaald werk:

  

Contact

In gesprek om te ZIEN wat wij voor je kunnen betekenen? Heel graag!
Bel ons of vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op!

  

Eye 4 Web
Schooneggendreef 27K
3562 GG Utrecht

Eye 4 Business Services
Postbus 14
3850 AA Ermelo